Sunday, November 6, 2011

Jersi Adidas Design Olympique Lyon

JERSI ADIDAS DESIGN OLYMPIQUE LYON
Colour:Blue + White & Black
RM32/Pcs
Size:M & XL
Nama + Nom/Pcs=RM10

PAKEJ(5 MINIMUM)
Jersi D'Lyon>1=RM28
Seluar Adidas>1=RM10
Stokin Adidas>1=RM12
Nama & Nom>1=RM7
Total=RM57

JERSI ADIDAS DESIGN OLYMPIQUE LYON
Colour:Orange + White & Black
RM32/Pcs
Size:M & XL
Nama + Nom/Pcs=RM10

PAKEJ(5 MINIMUM)
Jersi D'Lyon>1=RM28
Seluar Adidas>1=RM10
Stokin Adidas>1=RM12
Nama & Nom>1=RM7
Total=RM57

JERSI ADIDAS DESIGN OLYMPIQUE LYON
Colour:Grey + White & Black
RM32/Pcs
Size:M & XL
Nama + Nom/Pcs=RM10

PAKEJ(5 MINIMUM)
Jersi D'Lyon>1=RM28
Seluar Adidas>1=RM10
Stokin Adidas>1=RM12
Nama & Nom>1=RM7
Total=RM57

JERSI ADIDAS DESIGN OLYMPIQUE LYON
Colour:Red + White & Black
RM32/Pcs
Size:M & XL
Nama + Nom/Pcs=RM10

PAKEJ(5 MINIMUM)
Jersi D'Lyon>1=RM28
Seluar Adidas>1=RM10
Stokin Adidas>1=RM12
Nama & Nom>1=RM7
Total=RM57